A termék a kosárba került.
Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.4udesign.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: 4U Design - Nagy László EV a továbbiakban 4U Design

Székhely: 2100 Gödöllő, Csalogány u. 6.

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Csalogány u. 6.

Ügyfélszolgálat címe: 2100 Gödöllő, Csalogány u. 6.

Vállalkozói engedély száma: 44492307

Adószám: 67242645-1-33

Számlaszám: CIB 10700196-69249442-51100005

E-mail cím: info@4udesign.hu

Telefonszám: +36-28/741-009

Adatvédelmi biztos nyilvántartási száma: 00003-0012

3. A honlapon folytatott tevékenység

Honlapunkon jellemzően saját készítésű ajándák- és dísztárgyak, valamint ezekhez kapcsolódó termékek kiskereskedelmi értékesítését végezzük.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a 4U Design mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét.

Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a 4U Design nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A 4U Design kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a 4U Design jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 4U Design jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

Felhasználó - aki saját egyedi mintával rendel terméket - a feltöltött, megrendelt minták tekintetében kijelenti, hogy rendelkezik az általa megrendelt minták felhasználásához szükséges jogokkal.

Amenyiben oldalainkon olyan képi megjelenést, terméket talál, amely véleménye szerint az Ön vagy harmadik személy szerzői joghoz fűződő érdekeit sérti, úgy kérjük küldje el nekünk az észrevételét a termék megnevezésével, cikkszámával, valamint a jogtulajdonosi hivatkozással. A bejelentést megvizsgáljuk, és jogos reklamáció esetén a terméket eltávolítjuk a kínálatunkból.

4.3. Átvételi kötelezettség

Tekintettel arra, hogy az egyedi, illetve megszemélyesített termékekek csak a megrendelést leadó Felhasználó részére bírnak értékkel, és azok harmadik félnek már nem értékesíthetőek, Felhasználó köteles az ilyen egyedi rendeléseit átvenni és a vételárat megfizetni.

Felhasználó, aki egyedi mintával, felirattal rendel terméket, vagy a terméket 4U Design direkt a Felhasználó igénye, leírása alapján készíti el, a rendelés leadásával kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére és annak vételárának megfizetésére. Ez a kötelem nem korlátozza Felhaználó egyéb tekintetben fennálló elállási jogait.

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. 

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a 4U Designtól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a 4U Designnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a 4U Design felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A 4U Design a Felhasználót 24 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 24 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

    5.3.1. A megrendelés átvétel előtti lemondása, elállás

A szerződés létrejötte után (a rendelés visszaigazoló e-mail kiküldése után) 4U Design megkezdi a rendelés teljesítését, a termék legyártását. Mivel a megrendelt termékek nem kész, kereskedelmi termékek, hanem kizárólag a Felhasználó részére egyedileg készített/tervezett/legyártott termékek, melynek más Felhasználó részére történő értékesítése nem biztosított, ezért a rendeléstől való elállásra a rendelés teljesítésének megkezdése után nincs mód. 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a 4U Design azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4U Design aláveti magát az Országos Kereskedelmi Szövetség Etikai kódexének, amely a http://www.oksz.hu/kodex.htm oldalon érhető el.

5.5. Számla

4U Design papíralapú számlát állít ki.

A számlát az áruval együtt, annak átvételekor juttatja el Felhasználónak.

Amennyiben Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt a megrendeléskor, de legkésőbb a számlázásig külön kell jeleznie.

5.6. Fizetés

A honlapon termékektől függően az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

5.6.1. Előre utalás

A megrendelt termék ellenértékét a rendelési szám megjegyzésben való feltüntetésével Felhasználó banki átutalással, előre egyenlíti ki. 4U Design az összeg folyószámlájára történő beérkezése után kezdi el teljesíteni a megrendelést. 

5.6.2. Utánvét (kizárólag előzetes egyeztetés esetén, megbízható partnerek részére)

A megrendelt terméket utánvételi költség felszámítása mellett csomagszállító igénybevételével juttatja el a 4U Design a  Felhasználó számára. A terméket az áru átvételekor a szállítónak készpénzben kell kiegyenlíteni.

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen (kizárólag előzetes egyeztetés esetén)

A 4U Design telephelyén, előre egyeztetett időpontban, készpénzben történik a vételár kiegyenlítés a megrendelt termék egyidejű átadásával.

5.6.4. Bankkártya

A megrendelés leadásakor a CIB Bank bankkártya elfogadó rendszerén keresztül történik, aminek visszaigazolása után kezdi el teljesíteni a megrendelést a 4U Design. 

5.6.5. PayPal

A megrendelés leadásakor a PayPal cég rendszerén keresztül történik, aminek visszaigazolása után kezdi el teljesíteni a megrendelést 4U Design. 

 

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

 

A mindenkor érvényes szállítási lehetőségeket és azok díjait a következő oldalon lehet elérni:

 

https://www.4udesign.hu/shop_contact.php

 

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a 4U Designnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

Amenyiben erre valamilyen okból nincs lehetőség, úgy a  csomagolást és a sérült terméket is le kell fotózni, és a képeket elküldeni az info@4udesign.hu címre a rendelésszámra hivatkozva.

A sérülten érkezett terméket azonnal, de legkésőbb a csomag átvételét követő 24 órán belül jelezni kell a fenti e-mail címen! 

Az ezt követően jelzett sérülést már nem tudjuk elfogadni, mivel nem lehet már évényesíteni a kártérítési igényt a futárcégek felé.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a 4U Design díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért 4U Design felelősséget nem vállal!

4U Design - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb tíz (10) munkanapon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A 4U Design késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a 4U Design a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a 4U Design a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a 4U Design részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a 4U Design részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a 4U Design e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a 4U Designnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a 4U Design a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 4U Design 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A 4U Designnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a 4U Design visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a 4U Design által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A 4U Design jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a 4U Design a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a 4U Design, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a 4U Design a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 4U Design által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a 4U Design, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Jelen webáruházában kizárólag ilyen, egyedileg (méret, szín, forma, felirat, kép, stb.) a Fogyasztó rendelésére legyártott termékek találhatók!

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a 4U Design által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a 4U Design a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 4U Design a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a 4U Design hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A 4U Design csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a 4U Design nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a 4U Design vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: 4U Design - Nagy László EV

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Csalogány u. 6.

Telefonszám: +36-28/741-009

E-mail cím: info@4udesign.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a 4U Design tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: 4U Design - Nagy László EV

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Csalogány u. 6.

Telefonszám: +36-28/741-009

E-mail cím: info@4udesign.hu

 

4U Design ügyfélszolgálati helyet üzemeltet, melyet Gödöllő, Csalogány u. 6. szám alatt lehet felkeresni, hétköznap 8:00-18:00-ig, szombaton 9:00-13:00-ig.

 

A 4U Design a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a 4U Design a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A 4U Design a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A 4U Design  a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a 4U Design az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A 4U Design a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a 4U Design az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a 4U Design és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 4U Designnal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
  Telefonszáma: (1)-474-7921
  Fax száma: (1)-474-7921
  Név: dr. Csanádi Károly
  Bírósági eljárás kezdeményezése

8.3. EU online vitarendezés

Amennyiben panasszal kíván élni a tőlünk online vásárolt termékkel, szolgáltatással kapcsolatban, úgy a panaszának bíróságon kívüli rendezését ezen a magyar nyelvű EU honlapon keresztül kezdeményezheti:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A 4U Design jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A feltüntettet árak bruttó kiskereskedelmi árak. Mivel a 4U Design alanyi adómentes vállalkozás, így az ÁFA tartalom 0%.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 4U Design nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A 4U Design adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.4udesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Lezárás

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.09.01.

4UDesign.hu adatvédelmi tájékoztatója

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tároljuk.

A 4UDesign, Nagy László EV. (a továbbiakban 4UDesign) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A 4UDesign a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Személyes adatait harmadik félnek kizárólag célhoz kötötten, az áru kiszállíthatósága érdekében adjuk át azért, hogy a megrendelést szerződésszerűen tudjuk teljesíteni, valamint hogy cégünk jogos vagy annak vélt célja érdekében igényét érvényesíteni tudja (különösen vásárlói kötelezettség teljesítésének kikényszerítése miatt).

A fenti adatvédelmi rendelkezéseket az Ön személyes adatainak vásárláskor illetve rendeléskor történő önkéntes rendelkezésünkre bocsátásával elfogadja, és azokat szerződésünk elválaszthatatlan részének tekinti.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

Tájékoztatjuk, hogy a www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül.

Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Egyéb adat nem kerül átadásra.

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00003-0012

 

Nagy László EV.

4UDesign

Szállítási határidő

Az esetek többségében a rendelés leadását követő három munkanapon belűl készítjük el a rendelt terméket, amit az elkészültét követő munkanapon visz el tőlünk a futár, amit jellemzően másnap ki is szállítanak Önnek.

Tehát például ha Ön hétfőn délig lead egy rendelést, azt mi kedden készítjük el, szerdán elviszi tőlünk a futár és Ön csütörtökön kapja meg.

Esetleges csúszás miatt egy-két nappal meghosszabbodhat a folyamat. Ha fontos, hogy az adott napra kapja meg a csomagját, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

A termékek színe, anyaga

A termékeink anyaga minden esetben megtalálható a termék adatlapján.
Technikai, műszaki okokból az Ön monitorján látható színek nem egyeznek meg pontosan a nyomtatott, festett termékek színével.

Nyomdai értelembe vett színhelyes gyártásra technológiai okokból nincs mód.

Csomagolás, áru épsége

A termékeink szállításra történő csomagolásakor a lehető legkörültekintőbben járunk el.

Törékeny termék rendelése esetén kérjük, minden esetben a futár jelenlétében ellenőrizze az áru épségét, mert csak az ilyenkor észrevett esetleges sérülésekért áll jót a futárcég a felvett jegyzőkönyv alapján.

Amenyiben erre valamilyen okból nincs lehetőség, - vagy kívülről nem volt látható sérülése a csomagnak - úgy a  csomagolást és a sérült terméket is le kell fotózni, és a képeket elküldeni az info@4udesign.hu címre a rendelésszámra hivatkozva.

A sérülten érkezett terméket azonnal, de legkésőbb a csomag átvételét követő 24 órán belül jelezni kell a fenti e-mail címen! 

Az ezt követően jelzett sérülést - mivel már nem lehet már évényesíteni a kártérítési igényt a futárcégek felé - már nem tudjuk elfogadni.

Feltöltött képek minősége

Minél nagyobb méretű nyomatot szükséges készíteni, annál jobb minőségű képre van szükségünk.

A hozzánk beküldött képeket a lehetőségekhez képest feljavítjuk, de csodát mi sem tudunk tenni. Javasolt a 300dpi felbontás. Ha egy képről nem tudja eldönteni, hogy megfelelő-e, mi szívesen segítünk, kérdezzen bátran.

Rossz minőségű, életlen, kis felbontású, sötét, stb. képek esetén, ha úgy ítéljük meg, hogy a termék minősége elfogadhatatlan lesz, ezt jelezzük Önnek, kérve újabb képet, vagy a megerősítését, hogy elfogadja a gyenge minőséget is.

EU online vitarendezés

Ha panasszal kíván élni a tőlünk online vásárolt termékkel, szolgáltatással kapcsolatban, úgy a panaszának bíróságon kívüli rendezését ezen a magyar nyelvű EU honlapon keresztül kezdeményezheti:

EU

A webáruházban szereplő árak

A feltüntettet árak bruttó kiskereskedelmi árak.

Mivel a 4U Design alanyi adómentes vállalkozás, így az ÁFA tartalom 0%.

Mindnen vásárlásról számlát állítunk ki, amelyet az áruval juttatunk el a vásárlónak.

Webáruház készítés